Gebruikbare grondstoffen

Gebruik van het behandelde product

 
 

Gebruikbare grondstoffen


  1. - Tuin-, park- en bosbouwafval

  2. - Fruit-, groenten-, granenafval

- Landbouw- en voedingsafval
- Bevuild stro, mest, hoendermest

- Zuiveringsslib
- Niet beëindigde compost

- Voor consumptie ongeschikte stoffen
- Slib uit septische putten en zinkputten

- Schors, kurk, zaagsel, spaanders, hout
Gebruik van het behandelde product  1. 1.Gezuiverde compost

  2. 2.Bio-brandstof – rechtstreeks voor de ketel of pellets