Invloed op het milieu

 
 

De aerobe gisting versnelt duidelijk het traditionele composteringsproces. 


De convertor verbruikt weinig energie en heeft weinig invloed op het milieu. 


Een gewone werking geeft slechts damp en kooldioxide af. 


Desnoods, en volgens de behandelde afval, mag de convertor met een biologische filter uitgerust worden.

Percolaten


De percolaten kunnen aan de dieppunt van de CoRaDec opgenomen worden voor een behandeling in de zuiveringsinstallatie.


Geuren


De ventilatielucht wordt aan het ontluchtingsgat opgenomen en kan via een bio-filter of middels een desodorisatie-installatie ontgeurd worden.


Sporen en stof


Het composteringsproces, en eventueel ook de droging, gebeuren in een omsloten ruimte,  waardoor de insluiting van sporen en stof verzekerd wordt.  De sporen en stof, die door de ventilatielucht vervoerd worden, kunnen voor een latere behandeling, in een uitgangsfilter van de CoRaDec verzameld worden.  Deze oplossing is in overeenstemming met de norm 90/679/CEE.